» 2013 lys konuları,2013 lys konuları neler,2013 lys

Yayınlanma Zamanı: 2012-02-13 19:11:272013 lys konuları:Evet arkadaşlar yoğun istekleriniz üzerine 2013 LYS konuları ile ilgili bir araştırma yaptım ve konuları sizinle paylaştım. Daha önce 2013 YGS konularında paylaştığım gibi 2013 LYS Sisteminde de ufak tefek değişiklikler var. Bu değişiklikler Sayısal öğrencilerini ilgilendiren Fen Bilimleri(Fizik-Kimya-Biyoloji) testlerinde olacak.
Özellikle Fizik konularında ''Modern Fizik'' gibi yeni konular var. Bende bunun için sadece Fen Bilimleri ve Matematik konularını paylaştım, değişiklikleri kırmızı ile gösterdim...


LYS MATEMATİK KONULARI
1-)Polinomlar 
2-)II. Dereceden Denklemler 
3-)II. Dereceden Eşitsizlikler 
4-)Parabol 
5-)Permütasyon, Kombinasyon, Binom ve Olasılık 
6-)Trigonometri 
7-)Logaritma 
8-)Karmaşık Sayılar 
9-)Tümevarım (Toplam ve Çarpım Sembolleri) 
10-)Diziler ve Seriler 
11-)Özel Tanımlı Fonksiyonlar 
12-)Limit ve Süreklilik 
13-)Türev 
14-)İntegral 
15-)Lineer Cebir (Matris ve Determinant) 

LYS GEOMETRİ KONULARI 
1-)Doğruda Açılar 
2-)Üçgende Açılar 
3-)Açı Kenar Bağıntıları 
4-)Dik Üçgen 
5-)Açı ortay 
6-)Kenarortay 
7-)Açı ortay - Kenarortay 
8-)Özel Üçgenler 
9-)Üçgende Alan 
10-)Üçgende Benzerlik 
11-)Benzerlik Alan 
12-)Çokgenler - Dörtgenler 
13-)Paralelkenar - Eşkenar - Dörtgen 
14-)Dikdörtgen - Kare 
15-)Yamuk - Deltoid 
16-)Çemberde Açı 
17-)Çemberde Uzunluk 
18-)Dairede Alan 
19-)Doğrunun Analitik İncelenmesi 
20-)Uzay Geometri 
21-)Prizmalar 
22. Piramitler 
23-)Çemberin Analitik İncelenmesi 
24-)Vektörler 
25-)Koniklerin Analitik incelenmesi 
26-)Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri 

LYS FİZİK KONULARI 
1-)Fiziğin Doğası 
2-)Birimler 
3-)Vektör ve Kuvvet 
4-)Moment -Denge 
5-)Ağırlık Merkezi 
6-)Basit Makinalar 
7-)Doğrusal Hareket 
8-)Dinamik 
9-)Enerji 
10-)Yeryüzünde Hareket 
11-)Düzgün Dairesel Hareket 
12-)Basit Harmonik Hareket 
13-)Keppler Yasaları 
14-)İtme -Momentum 
15-)Madde ve Özellikleri 
16-)Basınç 
17-)Sıvıların Kald›rma Kuvveti 
18-)Isı -Sıcaklık -Genleflme 
19-)Gölge 
20-)Düzlem Ayna 
21-)Küresel Aynalar 
22-)Renk 
23-)Kırılma 
24-)Mercekler 
25-)Aydınlanma 
26-)Yay Dalgaları 
27-)Su Dalgaları 
28-)Su Dalgalarında Girişim 
29-)Ses Dalgaları 
30-)Işık Teorileri 
31-)Işığın Tanecik Modeli 
32-)Elektrik Alan -Potansiyel fark 
33-)Paralel Yüklü Levhalar 
34-)Sığa -Kondansatör 
35-)Emk -Zıt Emk 
36-)Elektromagnetizma 
37-)Elektromagnetik İndüksiyon 
38-)Alternatif Akım 
39-)Transformatör 
40-)Modern Fizik 
41-)Astronomi 

42-)Elektromagnetik Dalgalar 
43-)Atom Fiziği 
44-)Nükleer Fizik 


LYS KİMYA KONULARI 
1-)Atomun Yapısı 
2-)Mol Kavramı 
3-)Periyodik Sistem 
4-)Elementler Kimyası 
5-)Oksitler 
6-)Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 
7-)Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri 
8-)Gazlar 
9-)Hal Değişimleri ve Isı – Sıcaklık 
10-)Çözeltiler 
11-)Kimyasal Tepkimelerde Enerji 
12-)Reaksiyon Hızı 
13-)Kimyasal Denge 
14-)Sulu Çözeltilerde Denge 
15-)Asitler ve Bazlar 
16-)Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik 
17-)Elektro Kimyasal piller 
18-)Elektroliz 
19-)Organik Kimyaya Giriş 
20-)Alkanlar 
21-)Alkenler 
22-)Alkinler 
23-)Alkoller ve Eterler 
24-)Aldehitler ve Ketonlar 
25-)Karboksilli asitler ve Esterler 
26-)Alifatik Amonyak Türevleri 
27-)Aromatik Bileşikler 
28-)Organik Reaksiyonlar 
29-)Çekirdek Kimyası 

LYS BİYOLOJİ KONULARI 
Bazı ayrıntılarda değişiklikler mevcut yeni kitaplarda göreceğiz. 
1-)Hücresel Solunum 
2-)Fotosentez (değişiklikler var denklemlerde) 
3-)Hücre Bölünmesi ve Üreme 
4-)Bitkilerde Üreme ve Gelişme 
5-)Hayvanlarda Üreme ve Geliflme 
6-)Protein Sentezi 
7-)Kalıtım ve Biyoteknoloji 
8-)Evrim ve Davranış 
9-)Bitkisel Dokular ve Bitki Organları 
10-)Bitkilerde Taşıma 
11-)Bitkilerde Beslenme 
12-)Bitkilerde Büyüme 
13-)Hayvansal Dokular 
14-)Sinir Sistemi ve Duyu Organları 
15-)Endokrin Sistem 
16-)Hayvanlarda Destek ve Hareket Sistemi 
17-)Hayvanlarda Sindirim Sistemi 
18-)Hayvanlarda Dolaşm Sistemi 
19-)Hayvanlarda Solunum Sistemi 
20-)Hayvanlarda Boşaltım Sistemi


Duyuru

Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !